شعر در مورد اسم بهزاد ، عکس نوشته و عکس پروفایل تبریک تولد اسم بهزاد

شعر در مورد اسم بهزاد

شعر در مورد اسم بهزاد ، عکس نوشته و عکس پروفایل تبریک تولد اسم بهزاد

شعر در مورد اسم بهزاد ، عکس نوشته و عکس پروفایل تبریک تولد اسم بهزاد همگی در سایت سارونه.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد اسم بهزاد

به بهزاد بنمای زین و لگام
چو او رام گردد تو بگذار گام
چو آیی برش نیک بنمای چهر
بیارای و ببسای رویش به مهر

⇔⇔⇔⇔

شعر زیبا در مورد اسم بهزاد

چنین گفت شبرنگ بهزاد را
که فرمان مبر زین سپس باد را
همی باش بر کوه و در مرغزار
چو کیخسرو آید ترا خواستار

شعر قشنگ در مورد اسم بهزاد

نگه کرد بهزاد و کی را بدید
یکی باد سرد از جگر برکشید
بدید آن نشست سیاوش پلنگ
رکیب دراز و جناغ خدنگ

⇔⇔⇔⇔

شعر عاشقانه در مورد اسم بهزاد

فرنگیس چون روی بهزاد دید
شد از آب دیده رخش ناپدید
دو رخ را به یال و برش بر نهاد
ز درد سیاوش بسی کرد یاد

⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد اسم بهزاد

بنقش تحقیق رعشه دستم خطاست ترکیب رنگ بستم
دمیکه این خامه در شکستم هزار بهزاد مینگارم
درین دبستان بسعی کامل نخواندم افسون نقش باطل
کمالم این بسکه نام (بیدل) بخط استاد مینگارم

بهترین شعر در مورد اسم بهزاد

کیفیت میان تو باغ تصور است
مو در دماغ خامه بهزاد میکنم
(بیدل) خرابیم نفس وحشتست و بس
دل نام عالمی که من آباد میکنم

⇔⇔⇔⇔

زیباترین شعر در مورد اسم بهزاد

تمثال گر و رنگ بهارم چه فریبد
من آینه حسن خداداد تو دارم
هرچند بصد رنگ زنم دست تصنع
چون وانگرم خامه بهزاد تو دارم

⇔⇔⇔⇔

جدیدترین شعر در مورد اسم بهزاد

عالم نسیان تماشاخانه یکتائی است
عکس بود آن جلوه تا آئینه ام دریا بود
صد نگارستان چین با بیخودی طی کرده ام
لغزش پا هم براهت خامه بهزاد بود
سرمه اکنون نسخه خاموشی از من میبرد
یاد ایامی که مو هم بر تنم فریاد بود
پیریم جز ساغر تکلیف همان کندن نداد
قامت خم گشته (بیدل) تیشه فرهاد بود

شعر درباره اسم بهزاد

گر خاک نشینان علم افراخته باشند
چون آبله پا سپر انداخته باشند
از خجلت پرداز گلت مانی و بهزاد
پیداست که روها چقدر ساخته باشند

⇔⇔⇔⇔

شعر زیبا درباره اسم بهزاد

تا عبرتی بفهم رسانی بعجز کوش
رنگ شکسته سیلی استاد می شود
نقاش یکجهان هوسم کرد لاغری
موی ضعیف خامه بهزاد می شود

⇔⇔⇔⇔

شعر قشنگ درباره اسم بهزاد

زتنگی دلم امکان پر گشودن نیست
شکسته اند غبارم به بیضه فولاد
چه ممکن است کشد نقش ناتوانی من
مگر بسایه مو خامه بشکند بهزاد

شعر عاشقانه درباره اسم بهزاد

بسکه در راهت کمین انتظارم پیر کرد
موسپیدی نقش من بر کلک بهزاد آورد
چون پر طاوس میباید اسیر عشق را
کز عدم گلدسته واری نذر صیاد آورد

⇔⇔⇔⇔

شعری درباره اسم بهزاد

بوی گل تا نشوم ننگ رهائی نکشم
نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنید
صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من
بتکلف اگرم خامه بهزاد کنید
نرگس یار بحالم چه نظرها که نداشت
معنی منتخبم بر سر من صاد کنید
من (بیدل) سبق مدرسه نسیانم
هر چه کردید فراموش مرا یاد کند

⇔⇔⇔⇔

بهترین شعر درباره اسم بهزاد

بی نشان رنگیم و تصویر خیالی بسته ایم
حیرت آئینه نقش خامه بهزاد نیست
حرف جرأت خجلت تسلیم کیشان وفاست
هر چه باداباد اینجا هر چه باداباد نیست
ضعف پهلو بر کمر می باید از هستی گذشت
شمع اگر تا پای خود دارد سفر بیزاد نیست
انتخاب فطرت دیوان (بیدل) کرده ایم
معنیش را غیر صفر پوچ دیگر صاد نیست

زیباترین شعر درباره اسم بهزاد

نم زبند لباس تکلف آزاد است
برهنگی ببرم خلعت خداداد است
نکرد زندگیم یکدم از فنا غافل
زخود فراموشی من همیشه در یاد است
هجوم شوق ندانم چه مدعا دارد
زسینه تا سر کویت غبار فریاد است
چه نقشها که نه بست آرزو بپرده شوق
خیال موی میان تو کلک بهزاد است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *